• Zorgverzekeraar CoŲperatie VGZ Verantwoordelijk voor de rapportage naar het CvZ en DNB. Verbeteren van de kwaliteit van het afsluitproces en het verder professionaliseren van het team Rapportage en Kwaliteitscontrole. Betrokken bij Solvency II en implementatie HFM. Aansturing van een team van 9 fte.


  • IAK Begeleiden van de afdeling Audit en het verzorgen van een training Risicomanagement voor de diverse geledingen binnen de organisatie van de business unit Zorg.


  • Woningstichting Rentree Woningcorporatie met circa 4400 woningen, bedrijfsonroerend goed en project ontwikkeling. Op tijdelijke basis de rol vervuld van Manager FinanciŽn en ICT. Verder professionaliseren van de planning & control cyclus, opzetten management informatie, verbeteren financiŽle projectbeheersing, herfinanciering organisatie, terugvorderen significante bedragen omzetbelasting, forensisch onderzoek, etc. SubstantiŽle opschoning balans voorgaande jaren, terugbrengen relevante kostenniveaus, opstellen en invoeren meerjarig financieringsplan, etc. Terugbrengen van de juridische structuur van 10 BVís naar 2 BVís. FinanciŽle sparringpartner van de directeur-bestuurder. Lid van het management team. Lees artikel


  • TNT TNT is een wereldwijde onderneming voor dienstverlening met betrekking tot post en express. Voor TNT is gedurende een aantal maanden een coŲrdinerende rol uitgevoerd inzake het opstellen van de wereldwijde jaarrekening ten behoeve van de beurs in New York (US Accounting Principles) en Nederland (IFRS). Hierbij is ook het proces gedeeltelijk aangepast om de efficiency verder te verhogen.


  • Honeywell Benelux Honeywell Benelux is een organisatie met circa 500 medewerkers welke gespecialiseerd is in het implementeren en onderhouden van o.a. klimaatregeling en (brand)beveiliging in gebouwen. Hier is voor een periode van circa 6 maanden de rol van CFO voor de Benelux uitgevoerd. Hierbij zijn de nodige accounting en reporting issues opgelost, financiŽle processen opnieuw ingericht, voorstellen gedaan voor kostenbesparing en verbetering van winstgevendheid.


  • Rabobank Voor de aangesloten banken in Nederland gedurende een periode van 6 maanden een methodiek opgesteld en ingevoerd om operationeel risico management te implementeren als onderdeel van Basel II compliancy.