Bedrijven worden geconfronteerd met een veelheid aan externe verslaggevingregels waar aan dient te worden voldaan. Non-compliance kan grote gevolgen hebben. Wij kunnen u ondersteunen met het juist toepassen van externe Verslaggevingregels, zoals IFRS:

  • Opstellen en invoeren accounting manual;
  • Ondersteunen/opstellen jaarrekening;
  • Geven van training op het gebied van verslaggevingregels.


Wilt u graag verder lezen of praten over deze onderwerpen? Neem contact op via info@francissen.com of 06- 20957856.