Onze dienstverlening is gericht op de volgende aspecten:

  • Vervangingsmanagement. Het invullen van een tijdelijke behoefte aan capaciteit of het tijdelijk invullen van een vacature op het gebied van financiŽn. Op basis van een intakegesprek worden de prioriteiten geformuleerd en de aanpak afgestemd. Hierbij zal vaak het doorvoeren van de nodige veranderingen gewenst zijn (bijvoorbeeld integreren van afdelingen,verbeteren processen en controls, etc). Bij vertrek wordt zorggedragen voor een adequate overdracht. Doel is ook tijdens de ondersteuning uw organisatie structureel te verbeteren.
  • Project management. Sturen en/of ondersteunen van projecten op het gebied van verandering en risk management, performance improvement en accounting. Op basis van een grondige analyse en planning zorgdragen dat de gewenste verandering wordt bereikt. Hierbij staat voorop het op een praktische wijze bereiken van het gewenste resultaat op basis van voldoende draagvlak en het op een structurele manier inbedden van kennis en ervaring.

Deze werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd bij diverse nationale en internationale bedrijven (zie ook Ďprojectení). Hierbij staat centraal het zorgdragen voor een structurele verbetering van uw organisatie op een praktische, heldere en efficiŽnte wijze.

Wilt u hieromtrent door ons op de hoogte worden gehouden? Stuurt u ons dan een e-mail (zie ĎContactí)?